POKYNY K PREVÁDZKE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A ZÁPISU DETÍ DO MŠ A ZŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je prerušená prevádzka školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania. 

Pokyny k zápisu detí do MŠ a ZŠ nájdete pod týmto oznamom. (viď príloha)

Rozhodnutie _ministra_SVVaS_SR_26_3_2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na našej webovej stránke materskej školy po kliknutí na priečinok DOKUMENTY ŠKOLY.