Oznam rodičom detí našej materskej školy

Dobrý deň, vážení rodičia, kolegyne, kolegovia !

Od pondelka 22.3.2021 pokračujeme naďalej v súčasnom režime, t.j. rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 15.marca 2021, resp. tak, ako je uvedené v „Ozname č. 2“ , ktorý je uvedený na web stránke školy.

Prípadnou zmenou budete bezodkladne informovaní riaditeľom školy prostredníctvom Edupage.

Prajem Vám pekný a pokojný víkend.

S pozdravom

Ing.Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy