Prevádzka MŠ od 1.2.2021

Milí rodičia!
 • Od 1.2.2021 bude prevádzka MŠ od 6:30 do 16:30 hod. naďalej pokračovať pre kritickú infraštruktúru a deti rodičov, kde charakter práce neumožňuje vykonávať prácu z domu.
 • 1.2.2021 sú na celý týždeň na stravu prihlásené všetky deti, ktoré nastúpili do MŠ v predošlých 3 týždňoch – 11.1.2021, 18.1.2021 a 25.1.2021 + deti, ktoré sa prihlásili a nastúpia do MŠ od 1.2.2021. Ostatné deti navštevujúce MŠ sú odhlásené zo stravy – ZŠ Javorku.
 • Ak dieťa od 1.2.2021 a ďalšie dni nastúpi/nenastúpi do MŠ, každý zákonný zástupca (rodič dieťaťa) prihlasuje/odhlasuje dieťa na/zo stravu individuálne!!!
 • Pri nástupe dieťaťa rodičia odovzdajú potvrdenie o bezinfekčnosti (predkladá sa po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendov a sviatkov).
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Prevádzka MŠ od 25.1.2021

Milí rodičia!
Od 25.1.2021 bude prevádzka MŠ od 6:30 do 16:30 hod. naďalej pokračovať pre kritickú infraštruktúru a deti rodičov, kde charakter práce neumožňuje vykonávať prácu z domu.

25.1.2021 sú na celý týždeň na stravu prihlásené všetky deti, ktoré nastúpili do MŠ 11.1.2021 a 18.1.2021 + deti, ktoré sa prihlásili a nastúpia do MŠ od 25.1.2021.

Ostatné deti navštevujúce MŠ sú odhlásené zo stravy – ZŠ Javorku.

Ak dieťa od 25.1.2021 a ďalšie dni nastúpi/nenastúpi do MŠ, každý zákonný zástupca (rodič dieťaťa) prihlasuje/odhlasuje dieťa na stravu individuálne!!!

Pri nástupe dieťaťa rodičia odovzdajú potvrdenie o bezinfekčnosti (predkladá sa po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendov a sviatkov).

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Prevádzka MŠ od 18.1.2021

Milí rodičia!

 • Od 18.1.2021 bude prevádzka MŠ od 6:30 do 16:30 hod. naďalej pokračovať pre kritickú infraštruktúru a deti rodičov, kde charakter práce neumožňuje vykonávať prácu z domu.
 • Systém edupage (prihlasovanie/odhlasovanie deti zo stravy) je od dnešného dňa, t.j. 14.1.2021 opäť spustený!!!
 •  18.1.2021 sú na stravu prihlásené všetky deti, ktoré nastúpili do MŠ 11.1.2021 + deti, ktoré sa prihlásili a nastúpia do MŠ od 18.1.2021. Ostatné deti navštevujúce MŠ sú odhlásené zo stravy – ZŠ Javorku.
 • Ak dieťa od 18.1.2021 a ďalšie dni nastúpi/nenastúpi do MŠ, každý zákonný zástupca (rodič dieťaťa) prihlasuje/odhlasuje dieťa na stravu individuálne!!!
 • Pri nástupe dieťaťa rodičia odovzdajú potvrdenie o bezinfekčnosti (predkladá sa po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendov a sviatkov).

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

vyhlasenie_rodic_bezinfekcnost

 

Prevádzka MŠ od 11.1.2021

Milí rodičia!
 • Od 11.1.2021 bude prevádzka materskej školy od 6:30 do 16:30 hod. pre kritickú infraštruktúru a deti rodičov, kde charakter práce neumožňuje vykonávať prácu z domu (viď príloha).
 • 11.1.2021 (pondelok) budú VŠETKY DETI navštevujúce materskú školu prihlásené na stravovanie – ZŠ Javorku.
 • Ak dieťa od 11.1.2021 nenastúpi z akéhokoľvek dôvodu do materskej školy, každý zákonný zástupca (rodič dieťaťa), odhlasuje dieťa zo stravy individuálne !!!
 • Pri nástupe dieťaťa rodičia odovzdajú potvrdenie o bezinfekčnosti (viď príloha).

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Rozhodnutie ministra skolstva z 5.1.2021 s ucinnostou od 11.1.2021

vyhlasenie_rodic_bezinfekcnost

Oznam riaditeľa školy zo dňa 5.1.2021

Milí rodičia,

chcem Vás informovať o pláne návratu žiakov do škôl, ktoré na svojej stránke zverejnilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Môžete si ho pozrieť na obrázku nižšie alebo stiahnuť z nasledovného linku:  https://www.minedu.sk/data/att/18364.png

Bližšie informácie k nástupu do materskej a základnej školy budú podané po pracovnej porade riaditeľov škôl so zriaďovateľom, ktorá sa bude konať dňa 7.1.2021.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ