Dôležitý oznam !!!

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 14.apríla 2021 (streda) bude:
prerušená prevádzka našej materskej školy, z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie (plánované práce Stredoslovenskej distribučnej) na našej ulici Do Stošky, Žilina.
Rovnako sú v tento deň všetky deti odhlásené zo stravy.
Ďakujeme za pochopenie!
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Prevádzka materskej školy od 6.4.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od 6.4.2021 (utorok) sa naša materská škola otvára plnohodnotne PRE VŠETKY DETI MŠ V BEŽNEJ PREVÁDZKE.
O prihlásenie/odhlásenie dieťaťa budete kontaktovaní v priebehu dnešného dňa triednou učiteľkou.
Prihlasovanie/odhlasovanie detí na stravu od 7.4.2021 riešia rodičia detí individuálne.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Prevádzka materskej školy od 29.3.2021

Vážení rodičia!

Od pondelka 29.3.2021 pokračujeme naďalej v súčasnom režime, t.j. rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 15.marca 2021, resp. tak, ako je uvedené v „Ozname č. 2“ , ktorý je uvedený na web stránke školy.

Prípadnou zmenou budete bezodkladne informovaní riaditeľom školy prostredníctvom Edupage.

Prajem Vám pekný a pokojný víkend.

S pozdravom

Ing.Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy

 

Oznam rodičom detí našej materskej školy

Dobrý deň, vážení rodičia, kolegyne, kolegovia !

Od pondelka 22.3.2021 pokračujeme naďalej v súčasnom režime, t.j. rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 15.marca 2021, resp. tak, ako je uvedené v „Ozname č. 2“ , ktorý je uvedený na web stránke školy.

Prípadnou zmenou budete bezodkladne informovaní riaditeľom školy prostredníctvom Edupage.

Prajem Vám pekný a pokojný víkend.

S pozdravom

Ing.Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy