Zápis predškolákov do 1.ročníka ZŠ

Vážení rodičia !

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8, ŽILINA oznamuje rodičom predškolákov, že od dnešného dňa je na web stránke školy: https://zsdostoskybanova.edupage.org/

SPUSTENÁ ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA ZÁPISU DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8 v Žiline – Bánovej.

S pozdravom riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Prevádzka materskej školy od 8.3.2021

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu

riaditeľ Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8, Žilina rozhodol,

že školské vyučovanie na prvom stupni a pobyt dieťaťa v materskej škole od 8.3.2021 umožňuje:

a) prednostne pre deti, žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
b) pre rodičov, alebo pre žiakov, resp. deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Zároveň riaditeľ základnej školy môže UDELIŤ VÝNIMKU aj žiakom školy a škôlky, ktorí nespadajú do kategórie v bodoch a), alebo b).

Konkrétne podmienky nástupu do školy, škôlky s udelením výnimky s vami prerokujú triedni učitelia v našej základnej aj materskej škole.

!!! ŠKD a školská jedáleň pokračujú v nezmenených podmienkach . Prihlasovanie, resp. odhlasovanie zo školského stravovania od 8.3.2021 si riešia rodičia individuálne prostredníctvom Edupage, týka sa to aj stravovania v materskej škole !!!

Čestné vyhlásenia budú zajtra /5.3.2021/ rozdané žiakom, rodičom detí v materskej škole, budú dostupné aj pri vstupe do budovy školy, škôlky. Taktiež budú dostupné na web stránke školy.

Čestné vyhlásenia je potrebné odovzdať pri vstupe do budovy školy, škôlky v pondelok /8.marca 2021/ . INÉ TLAČIVA SA NEODOVZDÁVAJÚ ! ! !

S pozdravom riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

MIMORIADNA SPRÁVA RODIČOM!!!!!

Vážení rodičia,
z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera deklarované ministrom. O rozhodnutí ministra, posunúť nástup na dištančné vzdelávanie a obmedzenie otvorenia MŠ len pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu, sme sa dozvedeli dnes popoludní z live streamu, v ktorom to verejnosti, ako aj zriaďovateľom a školám, oznámila Anna Chupíková, riaditeľka odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl. Opatrenia, ktoré malo ministerstvo prijať od 3. 3. 2021 na základe uznesenia vlády, budú podľa vyjadrení pani Chupíkovaj, platné až od 8. 3. 2021. V zmysle tejto informácie Vám oznamujeme, že prevádzka materských škôl a I. stupňa základných škôl, bude prezenčnou formou až do konca týždňa. Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vzdelávania Vám budeme oznamovať až po platnom rozhodnutí ministra.
Ďakujeme za pochopenie.
S pozdravom riaditeľstvo školy.
Poznámka: Prosíme rodičov o prihlásenie/odhlásenie dieťaťa na/zo stravy individuálne prostredníctvom edupage, mimoriadna výnimka dnes do 24.00 hod.

Prevádzka MŠ od 22.2.2021

Vážení rodičia !
Prevádzka v našej materskej škole od 22.februára 2021 v bežnom režime – od 6,30 hod. do 16,30 hod.
Všetky deti budú od 22.2.2021 prihlásené na stravu, prosím rodičov, tie deti, ktoré nenastúpia do materskej školy, odhlásiť individuálne !!!
Pri nástupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Ďakujem.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Prevádzka materskej školy od 9.2.2021

Vážení rodičia !

Prevádzka v našej materskej škole od 9.februára 2021 v bežnom režime – od 6,30 hod. do 16,30 hod.

Všetky deti budú od 9.2.2021 prihlásené na stravu, prosím rodičov, tie deti, ktoré nenastúpia do materskej školy, odhlásiť individuálne !!!

POZOR ZMENA !!!  –  rodič vypisuje LEN  potvrdenie o bezinfekčnosti – /tlačivo na web stránke ministerstva školstva je nesprávne !/.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ