Oznam riaditeľa školy zo dňa 19.10.2021

Milí rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina bude prevádzka materskej školy zatvorená od 20.10.2021 (streda) do 26.10.2021 ( utorok – vrátane).
 V prílohe nižšie nájdete rozhodnutie RÚVZ.
Od zajtrajšieho dňa, t.j. od 20.10.2021 do 26.10.2021 budú všetky deti odhlásené zo stravovania. Od stredy, t.j. 27.10.2021 si prihlasovanie/odhlasovanie na stravu rieši každý rodič individuálne cez edupage ZŠ Javorku. 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.