Oznam riaditeľa školy k 9.11.2020

Vážení rodičia!

  • Od 10.11.2020 bežná prevádzka materskej školy (6.30 – 16.30 hod.)
  • 10.11.2020 (utorok) budú VŠETKY DETI navštevujúce materskú školu prihlásené na stravovanie.
  • Ak dieťa od 10.11.2020 nenastúpi z akéhokoľvek dôvodu do materskej školy, každý zákonný zástupca (rodič dieťaťa), odhlasuje dieťa zo stravy individuálne !
  • Pri nástupe dieťaťa do MŠ – odovzdať dieťa do jeho zaradenej triedy (nie do zbernej triedy).
  • Pri nástupe dieťaťa rodičia odovzdajú potvrdenie o bezinfekčnosti (viď príloha).

vyhlasenie_rodic_bezinfekcnost

  • Prosíme naďalej sledovať webovú stránku MŠ.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ