Dôležitý oznam riaditeľa školy!!!

Vážení rodičia!!!
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje všetkým rodičom detí MŠ, aby sledovali webovú stránku školy, z dôvodu často prichádzajúcich zmien od nadriadených orgánov v súvislosti s COVID – 19.
V priebehu dnešného dňa budú podané informácie rodičom zo zasadnutia krízového štábu OÚ Žilina, ako sa bude postupovať v školstve po dohode so zriaďovateľom v meste Žilina od 15.3.2021.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.