Dôležitý oznam riaditeľa školy zo dňa 18.07.2022

Vážení rodičia detí našej materskej školy a základnej školy !

V prílohe Vám posielam informáciu k štátnej dotácii poskytnutej na stravovanie detí od 1.7.2022 navštevujúce materskú alebo základnú školu. Rovnako v prílohe posielam aj „Formulár na posúdenie príjmu“ a tlačivo na „Čestné vyhlásenie“.

Prosím oboznámte sa listom – „Informácie pre rodičov“, v prípade, ak Vám prináleží štátna dotácia, postupujte podľa pokynov. Ďakujem.

S pozdravom

Ing.Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy

Informácie_pre_rodičov (1)

Formular_na_posudenie_prijmu

2022_07_01_Cestne_vyhlasenie