FOTENIE DETÍ

Milí rodičia,
dňa 28.04.2022 o 8.00 hod. sa v našej materskej škole uskutoční INDIVIDUÁLNE FOTENIE DETÍ (možnosť zakúpenia sady fotografií Vášho dieťaťa) a
dňa 29.04.2022 sa v našej materskej škole uskutoční SPOLOČNÉ FOTENIE DETÍ S KAMARÁTMI Z TRIEDY (jedna spoločná fotka detí z triedy s pani učiteľkami) a FOTENIE PREDŠKOLÁKOV NA TABLO.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.