Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021

Milí rodičia, prosím Vás, aby ste si otvorili prílohu a podrobne preštudovali podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ 2020-2021