Letná prevádzka v šk. roku 2020/2021

Milí rodičia,
letná prevádzka našej materskej školy bude v termíne od 01.07.2021 do 06.08.2021. 
Počas letnej prevádzky bude v termíne od 01.07.2021 do 23.07.2021 dovážaná strava zo ZŠ – Martinská.
Prosíme rodičov, ktorí prihlásili svoje deti na letnú prevádzku, aby vypísali zápisný lístok stravníka, ktorý dostanete od svojich triednych učiteliek a rovnako ho vypísaný odovzdali triednym učiteľkám.
Vedúca ŠJ ZŠ – Martinská vystaví každému stravníkovi šek, ktorý bude potrebné uhradiť do 25. dňa v mesiaci vopred na účet ŠJ.
Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu bude možné DEŇ VOPRED do 12.00 hod. a v pondelok do 7.00 hod. na tel. čísle: 041/5005215.
Podrobnejšie informácie poprosím preštudovať v zápisnom lístku stravníka.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.