Zmena mesačného poplatku

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia mesta Žilina sa od 01.01.2020 zvýši výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt na jedno dieťa a to na sumu 20,00 €.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 03.12.2019.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť‘ dňom 01.01.2020.

http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20191213111759.pdf

 

RIADITEĽSTVO ZŠ S MŠ

…. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy …..

OZNAM

 

Vážení rodičia,

 

Školská jedáleň na ZŠ Javorku oznamuje spustenie modelu elektronické prihlasovanie a odhlasovanie žiakov zo školského stravovania prostredníctvom stránky Edupage po prihlásení do rodičovského konta. Modul je aktívny, ale v skúšobnej verzii. Preto Vás prosíme, aby ste svoje deti prihlasovali a odhlasovali zo stravy elektronicky, rovnako aj ústne ako doteraz u p. Melišovej /kuchárky ŠJ/.

 

Po dotestovaní tejto skúšobnej verzie už bude spustené len elektronické prihlasovanie a odhlasovanie zo školského stravovania prostredníctvom stránky Edupage

https://zsjavorku.edupage.org/login/ .