Prevádzka MŠ od 22.2.2021

Vážení rodičia !
Prevádzka v našej materskej škole od 22.februára 2021 v bežnom režime – od 6,30 hod. do 16,30 hod.
Všetky deti budú od 22.2.2021 prihlásené na stravu, prosím rodičov, tie deti, ktoré nenastúpia do materskej školy, odhlásiť individuálne !!!
Pri nástupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Ďakujem.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.