Prevádzka materskej školy od 6.4.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že od 6.4.2021 (utorok) sa naša materská škola otvára plnohodnotne PRE VŠETKY DETI MŠ V BEŽNEJ PREVÁDZKE.
O prihlásenie/odhlásenie dieťaťa budete kontaktovaní v priebehu dnešného dňa triednou učiteľkou.
Prihlasovanie/odhlasovanie detí na stravu od 7.4.2021 riešia rodičia detí individuálne.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.