ZÁPIS NOVÝCH DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021

Milí rodičia,
zápis nových detí do materskej školy v školskom roku 2020/21 sa uskutoční v dňoch 11.,12.,13.,14., a 15.5.2020 v čase od 8.00 do 16.00 hod. elektronicky. Elektronickú prihlášku si vytvoríte vypísaním na web stránke školy. (Otvorte si web stránku ZŠ Do Stošky 8 a vľavo v modrom stĺpci vyhľadajte priečinok elektronická prihláška, po kliknutí si vyberte v zelenom rámiku – Vyplniť novú prihlášku: Prihláška do MŠ)
V nevyhnutných prípadoch je možné doručiť vyplnenú žiadosť do materskej školy osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch od 11.5.20 do 15.5.20 v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Dôležité !!!
Riaditeľ školy akceptuje už doteraz prijaté prihlášky, teda rodičia, ktorí už podali prihlášku, či už klasickú, v papierovej forme alebo elektronickú, tak nemusia robiť opätovne.