1. A, 1. B Trieda

 1. A

 

 1. ADÁMEK Matej
 2. GAMBOŠOVÁ Táňa
 3. HANULIAK Samuel
 4. HANULJAK Sebastián
 5. KRUTEK Karol      
 6. KUBINCOVÁ Klára
 7. MRÁZIK Matej
 8. POZSONYIOVÁ Sabina
 9. PECKOVÁ Marika
 10. PETEJOVÁ Táňa         
 11. ŠIMUNOVÁ Viktória
 12. ŠTOFKO Janko
 13. KRCHO Richard
 14. HULITA Samuel
 15. PÁPEŽOVÁ Daniela

 

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Jozefa Kubíková

                                              Magdaléna Danišková

     

 

1.B

 

 

 1. ADAMÍKOVÁ Simona
 2. BAJÁNKOVÁ Sára
 3. BELÁNIKOVÁ Lucia
 4. ČERVENCOVÁ Sofia
 5. ĎURICOVÁ Ela
 6. DOLINAY Filip
 7. DRBÚL Samuel
 8. HRANICOVÁ Katarína
 9. JANÁSKOVÁ Stela
 10. KUCHAROVIČOVÁ Sandra
 11. KUNDRA Henrich
 12. KRCHO Richard
 13. MIČICOVÁ Veronika
 14. MIČICA Matúš                      
 15. PAŽIČANOVÁ Viktória
 16. SOČUVKA Tadeáš
 17. ŠKULCOVÁ Lucia
 18. UŽÁK Tobias   
 19. ŠTAFFEN Michal             

 

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Bc. Ing. Katarína Michalková

                                              Klaudia Púčková