1. A, 1. B Trieda

1.A

 

 1. Brnčo Markus
 2. Ďugelová Alica
 3. Frnka Matej
 4. Jalovičárová Stela
 5. Kantorisová Liliana
 6. Klaudíny Stela
 7. Macko Michal
 8. Marková Alica
 9. Mudrá Adela
 10. Novotná Zoja
 11. Papík Henrik
 12. Pikora Tobias
 13. Púčková Sofia
 14. Tichá Vanessa   

 

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Stanislava Saganová Golisová

                                     Mária Rodičková

                                              

     

 

1.B

 

 

 1. Adamčík Sebastian
 2. Augustín Mateo
 3. Červencová Vanesa
 4. Dubajová Tatiana
 5. Dudíková Simona
 6. Ďurica Adrián
 7. Gallia Amia
 8. Gigacová Natália
 9. Gigacová Nina
 10. Horecká Sára
 11. Koteková Sára
 12. Krajiček Dávid
 13. Méry Alexandra
 14. Novosád Michal
 15. Omasta Šimon                
 16. Pavlorek Matias
 17. Pivko Matej
 18. Potočňáková Diana
 19. Šusteková Nataly    

 

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Katarína Ilovská

                                    Jozefa Kubíková

ASISTENT: Bc. Barbora Frátriková