1. A, 1. B Trieda

1.A

 

 1. Dukátová Tamara
 2. Hulita Šimon
 3. Jamečný Jakub
 4. Koteková Sára
 5. Krkoška Juraj
 6. Mičic Tomáš
 7. Pažitný Tomáš
 8. Potočňáková Diana
 9. Prostredný Matúš    
 10. Síkora Tobiáš
 11. Sviteková Nela
 12. Štaffen Tobias
 13. Trnovcová Liliana

 

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Ing. Mgr. Katarína Michalková

                                                     Jozefa Kubíková

                                              

     

 

1.B

 

 

 1. Bielik Krištof
 2. Brnčo Matias
 3. Dula Adam
 4. Ďuratný Adam
 5. Gamboš Jozef
 6. Gálik Timotej
 7. Gramatová Roxana
 8. Holiček Taylor
 9. Jadroňová Viktória
 10. Klaudíny Lukáš
 11. Kováčová Miriam
 12. Krajiček Andrej
 13. Kuzma Mia
 14. Lacúchová Sofia                
 15. Muhelyi Agáta
 16. Randa Roman
 17. Remišová Eliška
 18. Srnec Dominik    
 19. Šimunová Adela    

 

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Mgr. Zdenka Grinčová

                                              Katarína Ilovská

ASISTENT : Bc. Barbora Frátriková