3. Trieda

 

3.TRIEDA

 

 1. Baleja Ivan    
 2. Bielik Krištof
 3. Ďuratný Adam
 4. Ďurica Oliver
 5. Findra Hugo
 6. Gálik Timotej
 7. Gogola Filip
 8. Gramatová Roxana           
 9. Grečmalová Gabriela
 10. Holiček Taylor
 11. Hrabčáková Stella Gabriela
 12. Jantošík Adam 
 13. Jozefček Oliver                   
 14. Kirnerová Lucia
 15. Klaudíny Lukáš
 16. Kyselová Soňa
 17. Macková Martina           
 18. Majcher Jakub
 19. Martinec Jakub
 20. Muráň Matej 
 21. Pápež Juraj
 22. Papučík Lukáš
 23. Sibila Jozef
 24. Šimunová Adela
 25. Špánik Sebastián 

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Bc. Nikola Brnčová

                                     Mgr. Zdenka Grinčová

ASISTENT: Ing. Ľubomíra Mudrá