3. Trieda

 

 

 1. Trieda

 

 1. BAĎURA Andrej  
 2. BOBEKOVÁ Gréta       
 3. BREZOVICKÝ Dominik  
 4. ĎURICOVÁ Tamara
 5. ĎURKOVSKÁ Eliška       
 6. HREUS Miloslav   
 7. CHODELKOVÁ Adela   
 8. JANÁSEK Leo  
 9. KOSECOVÁ Karin                   
 10. KOVÁČ Matúš
 11. KLIMKO Marián
 12. LAGIŇOVÁ Melissa Markéta              
 13. VOJTKO Vladimír             
 14. MAŠEKOVÁ Zuzana
 15. MRÁZ Zack                   
 16. NEMČEKOVÁ Sofia         
 17. PIROHANIČ Šimon   
 18. PODÚŠELOVÁ Anet
 19. PÚČKOVÁ Lívia  
 20. ROVŇANÍK Ľubor   
 21. SÍKOROVÁ Karolína           
 22. SVINČÁK Andrej     
 23. TRNOVEC Matej        

 

TRIEDNE UČITEĽKY:    Mária Rodičková

                                              Bc. Veronika Sedliačková