O materskej škole

Materská škola Do Stošky, ktorej motto znie  „POD BÁNOVSKÝM LESÍČKOM VESELO SA HRÁME, VŠETKY DETI MEDZI NÁS RADI PRIVÍTAME“ sa nachádza v obci Bánová, ktorá je od roku 1970 mestskou časťou Žiliny. MŠ je predprimárnym zariadením s celodennou starostlivosťou pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ v súčasnosti navštevuje 113 detí, ktoré sú rozdelené do piatich tried podľa veku. Súčasťou materskej školy je priestranný dvor s dostatkom zelene, vybavený detským ihriskom, pieskoviskami, preliezkami i záhradným altánkom. Umožňuje tak dostatočný psychomotorický rozvoj detí.
Materská škola organizuje počas školského roka rôzne podujatia, aktivity a výlety pre deti.