Rada školy

Rada školy

 

Aktuálny zoznam členov Rady školy

 

Predsedníčka Rady školy:

Pedagogický zamestnanec:

 

Podpredsedníčka Rady školy:

Pedagogický zamestnanec:

 

 

Členovia Rady školy: