Prevádzka MŠ

Prevádzka MŠ je od 06:30 – 16:30 hod.