Čo potrebujem v MŠ

ČO POTREBUJE DIEŤA:

  • Fotokópia karty poistenca dieťaťa
  • Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca

Splnomocnenie

Osobné potreby:
Prezuvky   /nie šľapky, podpísané/
Pyžamko /podpísané/
Náhradné oblečenie /všetky deti, podpísané a sezónne/
Hrebeň  /podpísaný/
Zubná kefka, zub. pasta, plastový pohár /3., 4.tr./
Úbor na cvičenie – kraťasy,tričko,cvičky -môžu a nemusia /3., 4.tr./