Čo potrebujem v MŠ

ČO POTREBUJE DIEŤA:

-Fotokópia karty poistenca dieťaťa
-Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca
-Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia (vyplniť  pri nástupe dieťaťa  a  po každom ochorení)

Osobné potreby:
Prezuvky   /nie šľapky , podpísané/
Pyžamko /podpísané/
Náhradné oblečenie /všetky deti,podpísané a sezónne/
Hrebeň  /podpísaný/
Zubná kefka, zub. pasta, plastový pohár /3.,4.tr./
Úbor na cvičenie – kraťasy,tričko,cvičky -môžu a nemusia  /3.,4.tr./