Čo potrebujem v MŠ

ČO POTREBUJE DIEŤA:

  • Fotokópia karty poistenca dieťaťa
  • Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca

Splnomocnenie

Osobné potreby:
Prezuvky   /nie šľapky, podpísané/
Pyžamko /podpísané/
Náhradné oblečenie /všetky deti, podpísané a sezónne/
Hrebeň  /podpísaný/
Plastový pohár s obrázkom na pitný režim