3. Trieda

     3.Trieda

 

 1. BAJÁNKOVÁ Sára
 2. BRACINÍKOVÁ Veronika    
 3. BROZMANOVÁ Valentína    
 4. ČERVENCOVÁ Sofia                  
 5. CHABREČKOVÁ Mia    
 6. ĎURICA Sebastián   
 7. ĎURICOVÁ Ela                  
 8. FUSKA Richard
 9. GORDÍKOVÁ Milica   
 10. HAAS Dávid             
 11. HRDINOVÁ Ema
 12. KOVÁČ Jakub
 13. KUJANOVÁ Hana
 14. KUNDRA Henrich
 15. KYSELA Gabriel            
 16. KYSELOVÁ Gréta                 
 17. MACUROVÁ Dáša  
 18. MÚČKOVÁ Nina
 19. MÚHELYI Branislav              
 20. OLEJKÁR Šimon          
 21. PATAJOVÁ Olívia               
 22. RODÁKOVÁ Alžbeta
 23. SOČUVKA Tadeáš
 24. TRNOVCOVÁ Nela
 25. URAM Filip         

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Bc. Jana Dreveňáková

                                             Jana Pekárová