4. Trieda

  4TRIEDA

 

 1. BAJÁNKOVÁ Sára
 2. BRACINÍKOVÁ Veronika    
 3. BROZMANOVÁ Valentína    
 4. ČERVENCOVÁ Sofia                  
 5. CHABREČKOVÁ Mia    
 6. ĎURICA Sebastián   
 7. ĎURICOVÁ Ela                  
 8. FUSKA Richard
 9. GORDÍKOVÁ Milica   
 10. HAAS Dávid             
 11. HRDINOVÁ Ema
 12. KOVÁČ Jakub
 13. KUJAN Adam
 14. KUJANOVÁ Hana
 15. KUNDRA Henrich
 16. KYSELA Gabriel            
 17. KYSELOVÁ Gréta                 
 18. MACUROVÁ Dáša  
 19. MÚČKOVÁ Nina
 20. MÚHELYI Branislav                       
 21. PATAJOVÁ Olívia               
 22. SOČUVKA Tadeáš
 23. TAŠKOVÁ Eliška
 24. TRNOVCOVÁ Nela
 25. URAM Filip         

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Mária Rodičková

                                             Klaudia Vániová