Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva

Materská škola v šk. roku 2016/2017 začala spolupracovať so Súkromným centrom špeciálno – pedagogického poradenstva v Bánovej, ktoré sa venuje našim deťom v MŠ. Rodičia majú možnosť dieťa prihlásiť na programy, ktoré toto centrum ponúka.