2. Trieda

 

 

 1. TRIEDA

 

 1. ADÁMEK Matej
 2. ADAMÍKOVÁ Simona
 3. BELÁNIKOVÁ Lucia
 4. DOLINAY Filip
 5. GAMBOŠOVÁ Táňa
 6. HANULIAK Samuel
 7. HANULJAK Sebastián
 8. HOLUBEC Lucas
 9. HRANICOVÁ Katarína
 10. JANÁSKOVÁ Stela
 11. JANČIGOVÁ Magdaléna
 12. KRUTEK Karol
 13. KUCHAROVIČOVÁ Sandra
 14. KYSELA Michal
 15. MIČICOVÁ Veronika
 16. MIČICA Matúš
 17. MRÁZIK Matej
 18. PAŽIČANOVÁ Viktória
 19. PETEJOVÁ Táňa
 20. SVITOK Radomír                  
 21. ŠIMUNOVÁ Viktória
 22. ŠKULCOVÁ Lucia
 23. ŠTAFFEN Michal
 24. ULIČNÝ Šimon
 25. UŽÁK Tobias

 

 

 

TRIEDNE UČITEĽKY:    Bc. Ing. Katarína Michalková

                                                 Klaudia Vániová