2. Trieda

 

 2. TRIEDA

 

 1. BIELEŠ Daniel
 2. CINGELOVÁ Olívia
 3. ĎUBEK Michal
 4. GÁLIK Dominik
 5. HALUSKOVÁ Michaela
 6. HLUBINOVÁ Rose Bibiána
 7. HULITA Samuel
 8. KIRNER Leonard
 9. KRCHO Richard
 10. KUBINCOVÁ Klára
 11. KRUTEK Karol
 12. MALOVÍK Leonard
 13. MÉRY Dominik
 14. MIČIC Matej
 15. PÁPEŽOVÁ Daniela
 16. PECKOVÁ Marika
 17. POZSONYIOVÁ Sabina
 18. PRIELOŽNÁ Amanda
 19. SÍKOROVÁ Ema                
 20. SÍKOROVÁ Nina
 21. ŠOŠKA Marek
 22. ŠTAFFEN Michal
 23. ŠTOFKO Janko
 24. TRNOVCOVÁ Bianka
 25. ZÁVODSKÁ Karolína

 

TRIEDNE UČITEĽKY: Mgr. Zdenka Grinčová

                                              Jozefa Kubíková

ASISTENT : Bc. Roman Hubočan