Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina

Telefónne číslo: 041/7634733

E-mail: msbanova@gmail.com

Riaditeľ: Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.

Telefónne číslo: 0917 920 772

Zástupkyňa: Bc. Jana Dreveňáková