Dôležitý oznam pre rodičov materskej školy !!!

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 30.10.2020 končí domáca karanténa deťom z 2. a 3.triedy. Nakoľko sa zistil ďalší pozitívny zamestnanec materskej školy na ochorenie COVID – 19, RÚVZ nariadilo informovať rodičov, že od 28.10.2020 (streda) do 2.11.2020 (pondelok vrátane) budú deti zo 4.triedy v domácej karanténe. Ostatným rodičom dávame opakovane do pozornosti, že 2.11.2020 sú školské prázdniny (MŠ je zatvorená).

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Prerušenie prevádzky materskej školy od 26.10.2020

Na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina z dôvodu zistenia ochorenia COVID – 19 u zamestnancov materskej školy, riaditeľ školy v termíne od 26.10.2020 (od pondelka) do 30.10.2020 (do piatku vrátane) prerušuje prevádzku materskej školy. Rodičia, prosím Vás, oboznámte sa s rozhodnutím RÚVZ Žilina, ktoré sa nachádza v prílohe (vydané 26.10.2020) a taktiež aj s manuálom pre materské školy vydaným MŠVVaŠ SR  zo dňa 23.10.2020.

Manuál pre materské školy platný od 23.10.2020

Rozhodnutie RUVZ

Poznámka: – z dôvodu jesenných prázdnin prevádzka MŠ taktiež prerušená 2.11.2020 (pondelok) a v termíne 6.11.2020 (piatok) až 9.11.2020 (pondelok vrátane).

– v období prerušenia prevádzky MŠ všetky deti zo stravovania odhlásené.

 

Prosíme naďalej denne sledovať webovú stránku materskej školy !

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

 

 

 

MIMORIADNY OZNAM RIADITEĽA ŠKOLY KU DŇU 24.10.2020 – MŠ !!!!!!!!!!!

Z dôvodu zistenia ochorenia COVID – 19 u zamestnancov materskej školy riaditeľ školy v pondelok 26.10.2020 dočasne prerušuje – v tento deň prevádzku materskej školy (nevyhnutná ďalšia dezinfekcia priestorov materskej školy). O prevádzke v ďalších dňoch rozhodne riaditeľ školy po dohode s RÚVZ Žilina. 

Dôležité upozornenie – v prípade potvrdenia ochorenia COVID -19 u detí našej materskej školy – prosím bezodkladne informovať riaditeľa školy na t.č.  – 0917 920 772. Rovnako aj v prípade nejasností kontaktujte riaditeľa školy na danom telefónnom čísle.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.