Oznam riaditeľa školy zo dňa 19.10.2021

Milí rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina bude prevádzka materskej školy zatvorená od 20.10.2021 (streda) do 26.10.2021 ( utorok – vrátane).
 V prílohe nižšie nájdete rozhodnutie RÚVZ.
Od zajtrajšieho dňa, t.j. od 20.10.2021 do 26.10.2021 budú všetky deti odhlásené zo stravovania. Od stredy, t.j. 27.10.2021 si prihlasovanie/odhlasovanie na stravu rieši každý rodič individuálne cez edupage ZŠ Javorku. 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Informácie k stravovaniu od 2.9.2021

Milí rodičia,
od štvrtka, t.j. dňa 2.9.2021 bude spustený Edupage – ZŠ Javorku – prihlasovanie/odhlasovanie obedov.
Dňa 2.9.2021 sú na stravovanie prihlásené všetky deti navštevujúce MŠ od 2.9.2021.
Ak by Vám nefungovalo prihlasovanie/odhlasovanie cez Edupage, volajte deň vopred do 13.30 hod. na tel. číslo: 0904991905 (ZŠ Javorku, p. Krajčíová)
Rovnako prihlasovať/odhlasovať telefonicky DOČASNE prosím všetkých rodičov ÚPLNE NOVÝCH DETÍ, nakoľko ešte nemáte pridelené vlastné prihlasovacie meno a heslo (v priebehu týždňa ich obdržíte a budete sa už potom rovnako prihlasovať/odhlasovať cez Edupage).
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Pokyny k nástupu do MŠ od 2.9.2021

Milí rodičia,

prosíme Vás, preštudujte si pokyny k nástupu do MŠ od 2.9.2021 v prílohe nižšie ,,Školský semafor“ súvisiace s ochorením COVID – 19.

Školský semafor 21-22

V prílohe nižšie nájdete ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré je potrebné odovzdať pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

vyhlasenie o bezpriznakovosti

Ostatné pokyny k nástupu (prevádzka materskej školy, čo si má dieťa priniesť do materskej školy…), nájdete na web stránke MŠ v priečinku ,,Materská škola“.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.