Oznam riaditeľa školy k 9.11.2020

Vážení rodičia!

 • Od 10.11.2020 bežná prevádzka materskej školy (6.30 – 16.30 hod.)
 • 10.11.2020 (utorok) budú VŠETKY DETI navštevujúce materskú školu prihlásené na stravovanie.
 • Ak dieťa od 10.11.2020 nenastúpi z akéhokoľvek dôvodu do materskej školy, každý zákonný zástupca (rodič dieťaťa), odhlasuje dieťa zo stravy individuálne !
 • Pri nástupe dieťaťa do MŠ – odovzdať dieťa do jeho zaradenej triedy (nie do zbernej triedy).
 • Pri nástupe dieťaťa rodičia odovzdajú potvrdenie o bezinfekčnosti (viď príloha).

vyhlasenie_rodic_bezinfekcnost

 • Prosíme naďalej sledovať webovú stránku MŠ.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Dôležitý oznam !!!

Vážení rodičia!

 • Zajtra, t.j. 5.11.2020 (štvrtok) budú všetky deti, ktoré boli dnes 4.11.2020 v materskej škole prihlásené na stravovanie. V prípade, že Vaše dieťa, ktoré bolo dnes v materskej škole (4.11.2020) zajtra nepríde do materskej školy, odhlasuje ho individuálne zákonný zástupca. VŠETKY OSTATNÉ DETI, ktoré nechodia počas týchto troch dní – 3.11.2020 až 5.11.2020 sú zo stravovania ODHLÁSENÉ !!!
 • 6.11.2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok) z dôvodu školských prázdnin prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ !!!
 • 10.11.2020 (utorok) budú VŠETKY DETI navštevujúce materskú školu prihlásené na stravovanie.
 • Ak dieťa od 10.11.2020 nenastúpi z akéhokoľvek dôvodu do materskej školy, každý zákonný zástupca (rodič dieťaťa), odhlasuje dieťa zo stravy individuálne !!!
 • Od 10.11.2020 bežná prevádzka materskej školy.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Informácia pre rodičov ku dňu 2.11.2020

Vážení rodičia,

napriek problémom so zabezpečením prevádzky od 3.11.2020, riaditeľstvo školy v snahe vyjsť v ústrety rodičom oznamuje, že prevádzka materskej školy je v rámci možností zabezpečená nasledovne:

1.Prevádzka MŠ v dňoch od 3.11.2020 do 5.11.2020 v čase od 6.30 do 16.00 hod.

2.Prosíme rodičov, ktorých matky sú doma, nechať v týchto dňoch dieťa doma.

3.Ostatné deti – bežná prevádzka výchovno – vzdelávacieho procesu.

4.Pri nástupe dieťaťa rodičia odovzdajú potvrdenie o bezinfekčnosti – možnosť vytlačiť z web stránky školy.

5.Pri nástupe dieťaťa do MŠ – odovzdať dieťa do jeho zaradenej triedy (nie do zbernej triedy).

 

Poznámka – deti, ktoré nastúpia 3.11.2020 do MŠ budú automaticky v prvý deň prihlásené na stravovanie, ostatné deti, ktoré nenastúpia do MŠ budú odhlásené. Deti, ktoré nastúpia 3.11.2020 a ďalšie dni budú chýbať – rodičia odhlasujú individuálne.

– v dňoch 6.11.2020 a 9.11.2020 z dôvodu jesenných prázdnin prevádzka materskej školy zatvorená

– prosíme naďalej sledovať webovú stránku MŠ

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

Dôležitý oznam pre rodičov materskej školy !!!

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 30.10.2020 končí domáca karanténa deťom z 2. a 3.triedy. Nakoľko sa zistil ďalší pozitívny zamestnanec materskej školy na ochorenie COVID – 19, RÚVZ nariadilo informovať rodičov, že od 28.10.2020 (streda) do 2.11.2020 (pondelok vrátane) budú deti zo 4.triedy v domácej karanténe. Ostatným rodičom dávame opakovane do pozornosti, že 2.11.2020 sú školské prázdniny (MŠ je zatvorená).

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ