Obnovenie prihlasovania/odhlasovania stravy

Milí rodičia,
oznamujem Vám, že na základe informácie od vedúcej školskej jedálne pri ZŠ V. Javorku /odkiaľ dovážame stravu/ sa opätovne podarilo obnoviť prihlasovanie – odhlasovanie všetkých stravníkov prostredníctvom mobilnej aplikácie strava.cz.
Touto cestou Vás prosíme, aby ste dnes do 13,30 hod. si skontrolovali stravovanie od pondelka 25.9.2023 svojho dieťaťa, rovnako skontrolovali stav účtu.
Prípadné pripomienky, resp. riešenie adresovaných otázok na školské stravovanie riešte s administratívnym pracovníkom školskej jedálne, resp. s vedúcou školskej jedálne na telefónnom čísle
0904 991 905, 0901 702 803, 041/723 33 76 .
S pozdravom
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy

Letná prevádzka

Milí rodičia,
počas letnej prevádzky nám bude strava dovážaná od 03.07.2023 do 21.07.2023 zo ŠJ pri ZŠ Lichardova od 24.07.2023 do 04.08.2023 zo ŠJ pri ZŠ Karpatská.
Odhlásiť dieťa zo stravy bude možné LEN zo zdravotných dôvodov s predložením potvrdenia od lekára najneskôr deň vopred do 12.00 hod. na tel. čísle: 
  • 041/724 46 78 – ŠJ Lichardova
  •  041/525 28 42 – ŠJ Karpatská
V ostatnom prípade si pre obed môžete v daný deň prísť.
S pozdravom vedúce ŠJ Lichardova a Karpatská.

STRAVOVANIE OD ŠK. ROKU 2023/2024

Milí rodičia,

prosíme Vás všetkých vypísať nový stravný lístok (viď príloha) na školský rok 2023/2024.
Triedu nevypisujte (doplním si) a pri vete ŽIADAM/NEŽIADAM o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa, zakrúžkujú ŽIADAM iba rodičia budúcich predškolákov, ktorí sa stanú predškolákmi od septembra 2023, ostatné deti nemajú nárok na dotáciu, tak zakrúžkujú NEŽIADAM.
Vypísané stravné lístky prosíme odovzdať triednym pani učiteľkám najneskôr do 15.6.2023.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.