Informácie k stravovaniu od 2.9.2021

Milí rodičia,
od štvrtka, t.j. dňa 2.9.2021 bude spustený Edupage – ZŠ Javorku – prihlasovanie/odhlasovanie obedov.
Dňa 2.9.2021 sú na stravovanie prihlásené všetky deti navštevujúce MŠ od 2.9.2021.
Ak by Vám nefungovalo prihlasovanie/odhlasovanie cez Edupage, volajte deň vopred do 13.30 hod. na tel. číslo: 0904991905 (ZŠ Javorku, p. Krajčíová)
Rovnako prihlasovať/odhlasovať telefonicky DOČASNE prosím všetkých rodičov ÚPLNE NOVÝCH DETÍ, nakoľko ešte nemáte pridelené vlastné prihlasovacie meno a heslo (v priebehu týždňa ich obdržíte a budete sa už potom rovnako prihlasovať/odhlasovať cez Edupage).
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Pokyny k nástupu do MŠ od 2.9.2021

Milí rodičia,

prosíme Vás, preštudujte si pokyny k nástupu do MŠ od 2.9.2021 v prílohe nižšie ,,Školský semafor“ súvisiace s ochorením COVID – 19.

Školský semafor 21-22

V prílohe nižšie nájdete ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré je potrebné odovzdať pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

vyhlasenie o bezpriznakovosti

Ostatné pokyny k nástupu (prevádzka materskej školy, čo si má dieťa priniesť do materskej školy…), nájdete na web stránke MŠ v priečinku ,,Materská škola“.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

 

Oznam k letnej prevádzke v termíne od 26.7.2021 do 6.8.2021

Milí rodičia,

počas letnej prevádzky bude v termíne od 26.07.2021 do 06.08.2021 dovážaná strava zo ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. sv. Gorazda.

Prosíme rodičov, ktorí prihlásili svoje deti na letnú prevádzku, aby vypísali zápisný lístok stravníka, ktorý dostanete od svojich triednych učiteliek a rovnako ho vypísaný odovzdali triednym učiteľkám najneskôr do 01.07.2021.

V zápisnom lístku nájdete číslo účtu, kde je potrebné uhradiť sumu za stravovanie v termíne, v akom je Vaše dieťa prihlásené do MŠ. Platbu za stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci 07/2021.

Dieťa možno zo stravy odhlásiť do 12.00 hod. 1 deň vopred, v prípade pondelka je to piatok na tel. čísle: 041/5656534 alebo na tel. čísle 0911706214.

Podrobnejšie informácie poprosím preštudovať v zápisnom lístku stravníka.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.