POKYNY K STRAVE NA MESIAC JÚL 2020

Stravovanie v mesiaci júl 2020 zabezpečuje: Školská jedáleň pri Základnej škole Limbová 30, 01007 Žilina

KONTAKT

Vedúca školskej jedálne: Ing. Mária Segiňová

e-mail školskej jedálne: sjzalimbova@gmail.com

telefónne číslo: 041/5681661, +421911949266

ODHLASOVANIE ZO STRAVY SA VYKONÁVA DEŇ VOPRED DO 8,00 HOD!!! Po tomto termíne už nie je možné sa zo stravy odhlásiť na nasledujúci deň. 

Stravník sa môže zo stravy odhlásiť v uvedenom termíne:

– osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne

– cez email-adresu: sjzalimbova@gmail.com

– na telefónnom čísle 041/56 81 661, +421 911 949 266

V prípade náhleho ochorenia stravníka je možné stravu odobrať v prvý deň do obedára v zariadení, ktoré navštevuje.

VRÁTENIE PREPLATKU STRAVNÉHO:

  • vyúčtovanie platieb (preplatok stravného) sa uskutoční na základe žiadosti o vrátenie preplatku – vzor žiadosti nájdete na webovej stránke Základnej školy Limbová pod ,,Školská jedáleň – tlačivá – žiadosť o vrátenie preplatku“, ktorú je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu (preplatok na stravnom bude poukázaný na účet zákonného zástupcu stravníka, ktorý bude uvedený na žiadosti).

 

OZNAM O LETNEJ PREVÁDZKE

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Žilina bude prevádzka materskej školy počas letnej prevádzky pre prihlásené deti v termíne od 1.7.2020 do 7.8.2020.
Najneskôr do 25.6.2020 je nevyhnutné uhradiť nasledovné poplatky v hotovosti svojim triednym učiteľkám:
POPLATOK ZA MŠ – JÚL – 20 EUR
                                       – AUGUST – 5 EUR 
STRAVU – sumu zistíte na svojej triede 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

ZÁPIS NOVÝCH DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021

Milí rodičia,
zápis nových detí do materskej školy v školskom roku 2020/21 sa uskutoční v dňoch 11.,12.,13.,14., a 15.5.2020 v čase od 8.00 do 16.00 hod. elektronicky. Elektronickú prihlášku si vytvoríte vypísaním na web stránke školy. (Otvorte si web stránku ZŠ Do Stošky 8 a vľavo v modrom stĺpci vyhľadajte priečinok elektronická prihláška, po kliknutí si vyberte v zelenom rámiku – Vyplniť novú prihlášku: Prihláška do MŠ)
V nevyhnutných prípadoch je možné doručiť vyplnenú žiadosť do materskej školy osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch od 11.5.20 do 15.5.20 v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Dôležité !!!
Riaditeľ školy akceptuje už doteraz prijaté prihlášky, teda rodičia, ktorí už podali prihlášku, či už klasickú, v papierovej forme alebo elektronickú, tak nemusia robiť opätovne.

,,Šikovníčkovia zo škôlky v Bánovej“

Milí rodičia,

všetci sa momentálne nachádzame v neľahkej situácii, bojujeme s vírusom, ktorý zmenil náš bežný život. Veľkú zmenu priniesol aj zatvorením všetkých školských zariadení, kedy väčšina ostala so svojimi deťmi doma a musí im venovať oveľa viac času ako kedykoľvek predtým, nakoľko trávili svoj čas v školských zariadeniach. Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť vzdelávanie detí na diaľku, ktoré nájdete na facebookovej stránke pod názvom skupiny ,,Šikovníčkovia zo škôlky v Bánovej“, kde požiadate o pridanie do skupiny a po schválení tam nájdete aktivity a rôzne úlohy pre deti, ktoré budeme pridávať postupne na základe týždenných tém a podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Verím, že svojou zodpovednosťou túto nepríjemnú situáciu čoskoro prekonáme a vrátime sa opäť do bežného života.

Ak budete mať nejaké otázky, pripomienky, kontaktujte ma na môj súkromný e-mail jana.drevenakova@zoznam.sk

 

POKYNY K PREVÁDZKE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A ZÁPISU DETÍ DO MŠ A ZŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je prerušená prevádzka školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania. 

Pokyny k zápisu detí do MŠ a ZŠ nájdete pod týmto oznamom. (viď príloha)

Rozhodnutie _ministra_SVVaS_SR_26_3_2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na našej webovej stránke materskej školy po kliknutí na priečinok DOKUMENTY ŠKOLY.