Dôležitý oznam pre rodičov PREDŠKOLÁKOV

Vážení rodičia,

vzhľadom k skutočnosti, že od  01.01.2022 vstupuje do platnosti nové ustanovenie zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z., konkrétne § 33 ods. 1 písm. c), ktorý upravuje zvýšený daňový bonus je potrebné, aby čestné vyhlásenia od januára 2022 obsahovali už toto ustanovenie. To znamená, že všetci, ktorí chcú poberať dotáciu na stravu naďalej, musia podpísať nové čestné vyhlásenie (v prílohe).

Prosíme rodičov, aby čestné vyhlásenie podpísali čím skôr vzhľadom na súčasnú situáciu. Ak nemáte možnosť priniesť podpísané čestné vyhlásenie do školy a budete si naďalej uplatňovať dotáciu aj od 1.1.2022, potvrďte nám túto skutočnosť na e-mail: lukas.hreus@gmail.com.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Čestné vyhlásenie

 

 

Dôležitý oznam k stravovaniu ŠJ Limbová

Milí rodičia,
v dnešný deň boli odoslané zoznamy detí na ŠJ Limbová (dnes ráno ste nahlásili pani učiteľke alebo prostredníctvom telefonátu, či svoje dieťa prihlasujete od zajtra, t.j. 30.11.2021 na stravu).
Ďalšie dni si už každý rodič rieši prihlasovanie/odhlasovanie dieťaťa na stravu individuálne prostredníctvom ŠJ Limbová (kontakt na ŠJ Limbová nájdete v ozname nižšie).
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Dôležitý oznam riaditeľa školy zo dňa 28.11.2021

Vážení rodičia !
Na základe zhoršujúcej sa situácie s COVIDom dochádza:
1. K úplnému odstaveniu prevádzky škol. jedálne, z ktorej vozíme obedy – ŠJ Javorku, Žilina.
2. Strava sa do našej školskej jedálne bude dovážať /od zajtra/ zo škol. jedálne Limbová, Žilina.
3. Minimálne do piatku sa NEBUDE strava podávať žiakom 5. až 9. ročníka, ani zamestnancom ZŠ /prosím posilniť desiatu deťom/.
4. Stravovanie materskej školy a zamestnancov materskej školy zostáva BEZ obmedzenia.
5. Ak niektorí rodičia odhlásili svoje deti zo stravovania počas soboty, nedele prostredníctvom Edupage, vzhľadom na situáciu, že všetci zamestnanci Škol. jedálne Javorku sú v karanténe, nie je možné sa do systému dostať, prosím rodičov detí materskej školy, zamestnancov materskej školy a rodičov žiakov ZŠ ročníkov 1. až 4., aby tak opätovne urobili do zajtra rána do 6,30 hod. cez ŠJ Limbová
6. Odhlasovanie, resp. prihlasovanie spomenutých stravníkov je možné v týždni do 12,00 hod. deň vopred.
Kontakt škol. jedáleň pri ZŠ Limbová :
041/ 568 1661, resp. +421 911 949 266
resp. e-mail : sjjedalenlimbova@gmail.com /administratíva/
sjzalimbova@gmail.com /vedúca škol. jedálne ZŠ Limbová/
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Oznam riaditeľa školy zo dňa 19.10.2021

Milí rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ Žilina bude prevádzka materskej školy zatvorená od 20.10.2021 (streda) do 26.10.2021 ( utorok – vrátane).
 V prílohe nižšie nájdete rozhodnutie RÚVZ.
Od zajtrajšieho dňa, t.j. od 20.10.2021 do 26.10.2021 budú všetky deti odhlásené zo stravovania. Od stredy, t.j. 27.10.2021 si prihlasovanie/odhlasovanie na stravu rieši každý rodič individuálne cez edupage ZŠ Javorku. 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.