HLASOVANIE ZA NÁŠ VIANOČNÝ STROMČEK

Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

ak sa Vám páči práve náš vianočný stromček na vianočných trhoch na Námestí A. Hlinku v Žiline, prosíme Vás, aby ste nám dali hlas prostredníctvom aplikácie (viac info ako hlasovať – viď prvá fotka pod týmto oznamom). Vyhodnotenie a ocenenie najkrajšieho stromčeka sa uskutoční v nedeľu o 14:50 hod. na pódiu podujatia.

Ďakujeme Vám.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Jesenné prázdniny

Milí rodičia,
do 20.10.2023 budeme zisťovať záujem o dochádzku dieťaťa do MŠ počas jesenných prázdnin, ktoré vychádzajú na dva dni 30.10.2023 (pondelok) a 31.10.2023 (utorok). Na premyslenie je dostatočný čas, tak Vás prosíme, aby ste dieťa zapísali až po dôkladnom zvážení. 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Obnovenie prihlasovania/odhlasovania stravy

Milí rodičia,
oznamujem Vám, že na základe informácie od vedúcej školskej jedálne pri ZŠ V. Javorku /odkiaľ dovážame stravu/ sa opätovne podarilo obnoviť prihlasovanie – odhlasovanie všetkých stravníkov prostredníctvom mobilnej aplikácie strava.cz.
Touto cestou Vás prosíme, aby ste dnes do 13,30 hod. si skontrolovali stravovanie od pondelka 25.9.2023 svojho dieťaťa, rovnako skontrolovali stav účtu.
Prípadné pripomienky, resp. riešenie adresovaných otázok na školské stravovanie riešte s administratívnym pracovníkom školskej jedálne, resp. s vedúcou školskej jedálne na telefónnom čísle
0904 991 905, 0901 702 803, 041/723 33 76 .
S pozdravom
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy