Oznam rodičom detí našej materskej školy

Dobrý deň, vážení rodičia, kolegyne, kolegovia !

Od pondelka 22.3.2021 pokračujeme naďalej v súčasnom režime, t.j. rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 15.marca 2021, resp. tak, ako je uvedené v „Ozname č. 2“ , ktorý je uvedený na web stránke školy.

Prípadnou zmenou budete bezodkladne informovaní riaditeľom školy prostredníctvom Edupage.

Prajem Vám pekný a pokojný víkend.

S pozdravom

Ing.Ľubomír Krajčí, PhD., riad. školy

 

Dôležitý oznam riaditeľa školy!!!

Vážení rodičia!!!
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje všetkým rodičom detí MŠ, aby sledovali webovú stránku školy, z dôvodu často prichádzajúcich zmien od nadriadených orgánov v súvislosti s COVID – 19.
V priebehu dnešného dňa budú podané informácie rodičom zo zasadnutia krízového štábu OÚ Žilina, ako sa bude postupovať v školstve po dohode so zriaďovateľom v meste Žilina od 15.3.2021.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

Oznam rodičom detí v našej materskej škole

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ Vám oznamujeme:
  • Deti z 1.A a z 1.B triedy MŠ nastupujú od 11.3.2021 do domácej 14 – dňovej karantény.
  • Deti zo 4.triedy MŠ nastupujú do domácej 14 – dňovej karantény od 10.3.2021, deti ostávajú doma od 12.3.2021.
Deti už spomenutých tried sú odhlásené zo stravy.
Predpokladaný návrat deti z 1.A a 1.B triedy do materskej školy po 14 dňoch od 11.3.2021.
Predpokladaný návrat deti zo 4.triedy do materskej školy po 14 dňoch od 10.3.2021.
KARANTÉNA sa týka LEN detí z triedy, NIE rodinných príslušníkov!!!
Celá rodina by bola v karanténe vtedy, ak by jeden z členov rodiny bol pozitívny na COVID – 19!!!
Rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať v prílohe nižšie:
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ. 

Zápis predškolákov do 1.ročníka ZŠ

Vážení rodičia !

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8, ŽILINA oznamuje rodičom predškolákov, že od dnešného dňa je na web stránke školy: https://zsdostoskybanova.edupage.org/

SPUSTENÁ ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA ZÁPISU DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8 v Žiline – Bánovej.

S pozdravom riaditeľstvo ZŠ s MŠ.