ZMENA MESAČNÉHO POPLATKU

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia mesta Žilina sa od 01.01.2024 zvýši výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt na jedno dieťa a to na sumu 35,00 €.

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 12.12.2023. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť‘ dňom 01.01.2024.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.

 

HLASOVANIE ZA NÁŠ VIANOČNÝ STROMČEK

Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

ak sa Vám páči práve náš vianočný stromček na vianočných trhoch na Námestí A. Hlinku v Žiline, prosíme Vás, aby ste nám dali hlas prostredníctvom aplikácie (viac info ako hlasovať – viď prvá fotka pod týmto oznamom). Vyhodnotenie a ocenenie najkrajšieho stromčeka sa uskutoční v nedeľu o 14:50 hod. na pódiu podujatia.

Ďakujeme Vám.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.