,,Šikovníčkovia zo škôlky v Bánovej“

Milí rodičia,

všetci sa momentálne nachádzame v neľahkej situácii, bojujeme s vírusom, ktorý zmenil náš bežný život. Veľkú zmenu priniesol aj zatvorením všetkých školských zariadení, kedy väčšina ostala so svojimi deťmi doma a musí im venovať oveľa viac času ako kedykoľvek predtým, nakoľko trávili svoj čas v školských zariadeniach. Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť vzdelávanie detí na diaľku, ktoré nájdete na facebookovej stránke pod názvom skupiny ,,Šikovníčkovia zo škôlky v Bánovej“, kde požiadate o pridanie do skupiny a po schválení tam nájdete aktivity a rôzne úlohy pre deti, ktoré budeme pridávať postupne na základe týždenných tém a podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Verím, že svojou zodpovednosťou túto nepríjemnú situáciu čoskoro prekonáme a vrátime sa opäť do bežného života.

Ak budete mať nejaké otázky, pripomienky, kontaktujte ma na môj súkromný e-mail jana.drevenakova@zoznam.sk

 

POKYNY K PREVÁDZKE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ A ZÁPISU DETÍ DO MŠ A ZŠ

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je prerušená prevádzka školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania. 

Pokyny k zápisu detí do MŠ a ZŠ nájdete pod týmto oznamom. (viď príloha)

Rozhodnutie _ministra_SVVaS_SR_26_3_2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete na našej webovej stránke materskej školy po kliknutí na priečinok DOKUMENTY ŠKOLY.

ZÁPIS NOVÝCH DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK. ROK 2020/2021

Prijímame dieťa od 3 rokov veku s trvalým pobytom v Žiline, výnimočne dieťa, ktoré má menej ako 3 roky, ak to dovoľuje kapacita MŠ! V prípade väčšieho záujmu ako je kapacita škôlky, rozhoduje poradie podaných prihlášok.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma:

1. dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

2. dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu, ktorá musí byť potvrdená od lekára. Žiadosť nájdete na nástenke pri vchode do MŠ alebo na webovej stránke  MŠ – zsdostoskybanova.edupage.org.

Prihlášku prosím odovzdať vyplnenú do riaditeľne MŠ od 11.5.2020 do 13.5.2020, ráno od 7.00 – 10.00 hod. 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

 

! Pri zápise dieťaťa je potrebné predložiť občiansky preukaz rodiča, resp. zákonného zástupcu !

Karneval v našej škôlke

Dňa 12.2.2020 sa naša materská škola premenila na ,,ROZPRÁVKOVÉ KRÁĽOVSTVO.“Z deti sa stali rôzne ,,ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI“, ktoré sa počas dňa príjemne zabavili. Tancovali, spievali, súťažili sme a vychutnávali rôzne dobroty. Spoločne sme prežili krásny deň plný zábavy a nezabudnuteľných zážitkov.