Zamestnanci MŠ

Zamestnanci MŠ                  MDD

 

V našej materskej škole výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pani učiteľky.

 

Riaditeľ základnej školy s materskou školou:

Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.

 

Zástupkyňa pre MŠ:

Bc. Jana Dreveňáková

 

Pedagogickí zamestnanci:

Katarína Ilovská

Mgr. Zdenka Grinčová

Jana Pekárová

Ing. Mgr. Katarína Michalková

Stanislava Saganová Golisová

Jozefa Kubíková

Daniela Hubočanová

Mária Rodičková

Ing. Iveta Stáreková

Mgr. Jana Belešová

 

Pedagogickí asistenti:

Bc. Barbora Frátriková

Bc. Roman Hubočan

 

Sociálny pedagóg:

Mgr. Mário Bajana

 

Nepedagogickí zamestnanci:

Katarína Lučanová

Katarína Sedliačková

Magdaléna Šterclová

 

Kuchárky:

Katarína Melišová

Jana Sventeková