Zamestnanci MŠ

Zamestnanci MŠ                  MDD

 

V našej materskej škole výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú

pani učiteľky.

 

Riaditeľ základnej školy s materskou školou a elokovaným pracoviskom  —

Ing. Ľubomír Krajčí, PhD.

 

Zástupkyňa —

Bc. Jana Dreveňáková

 

Pedagogickí zamestnanci —

Katarína Ilovská

Bc. Jana Krajčíková

Jana Pekárová

Bc.,Ing. Katarína Michalková

Magdaléna Danišková

Jozefa Kubíková

Daniela Hubočanová

Mária Rodičková

Klaudia Vániová

Lenka Beháňová

 

Pedagogickí asistenti —

Lucia Lučanová

Bc. Roman Hubočan

 

Nepedagogickí zamestnanci —

Katarína Lučanová

Katarína Sedliačková

Magdaléna Šterclová

 

Kuchárky —

Katarína Melišová

Jana Sventeková