Zmena mesačného poplatku

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia mesta Žilina sa od 01.01.2020 zvýši výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt na jedno dieťa a to na sumu 20,00 €.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 03.12.2019.  Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť‘ dňom 01.01.2020.

http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20191213111759.pdf

 

RIADITEĽSTVO ZŠ S MŠ