Oznam k letnej prevádzke v termíne od 26.7.2021 do 6.8.2021

Milí rodičia,

počas letnej prevádzky bude v termíne od 26.07.2021 do 06.08.2021 dovážaná strava zo ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. sv. Gorazda.

Prosíme rodičov, ktorí prihlásili svoje deti na letnú prevádzku, aby vypísali zápisný lístok stravníka, ktorý dostanete od svojich triednych učiteliek a rovnako ho vypísaný odovzdali triednym učiteľkám najneskôr do 01.07.2021.

V zápisnom lístku nájdete číslo účtu, kde je potrebné uhradiť sumu za stravovanie v termíne, v akom je Vaše dieťa prihlásené do MŠ. Platbu za stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci 07/2021.

Dieťa možno zo stravy odhlásiť do 12.00 hod. 1 deň vopred, v prípade pondelka je to piatok na tel. čísle: 041/5656534 alebo na tel. čísle 0911706214.

Podrobnejšie informácie poprosím preštudovať v zápisnom lístku stravníka.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.