OZNAM O LETNEJ PREVÁDZKE

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Žilina bude prevádzka materskej školy počas letnej prevádzky pre prihlásené deti v termíne od 1.7.2020 do 7.8.2020.
Najneskôr do 25.6.2020 je nevyhnutné uhradiť nasledovné poplatky v hotovosti svojim triednym učiteľkám:
POPLATOK ZA MŠ – JÚL – 20 EUR
                                       – AUGUST – 5 EUR 
STRAVU – sumu zistíte na svojej triede 
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ