Oznam riaditeľa školy zo dňa 5.2.2021

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v pondelok 8.2.2021 naša materská škola otvorená LEN pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (ako tomu bolo doteraz). Rovnako sú LEN tieto deti prihlásené v pondelok na stravu!!!
Predpokladaný návrat všetkých detí do materskej školy je od utorka (9.2.2021), avšak spresnenie bude oznámené na základe pokynov zriaďovateľa v pondelok a budete o tom informovaní riaditeľom školy.
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ