Pokyny k nástupu do MŠ od 2.9.2021

Milí rodičia,

prosíme Vás, preštudujte si pokyny k nástupu do MŠ od 2.9.2021 v prílohe nižšie ,,Školský semafor“ súvisiace s ochorením COVID – 19.

Školský semafor 21-22

V prílohe nižšie nájdete ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré je potrebné odovzdať pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

vyhlasenie o bezpriznakovosti

Ostatné pokyny k nástupu (prevádzka materskej školy, čo si má dieťa priniesť do materskej školy…), nájdete na web stránke MŠ v priečinku ,,Materská škola“.

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.