Dôležitý oznam !!!

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 14.apríla 2021 (streda) bude:
prerušená prevádzka našej materskej školy, z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie (plánované práce Stredoslovenskej distribučnej) na našej ulici Do Stošky, Žilina.
Rovnako sú v tento deň všetky deti odhlásené zo stravy.
Ďakujeme za pochopenie!
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.