Zápis predškolákov do 1.ročníka ZŠ

Vážení rodičia !

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8, ŽILINA oznamuje rodičom predškolákov, že od dnešného dňa je na web stránke školy: https://zsdostoskybanova.edupage.org/

SPUSTENÁ ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA ZÁPISU DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8 v Žiline – Bánovej.

S pozdravom riaditeľstvo ZŠ s MŠ.