Oznam rodičom detí v našej materskej škole

Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia RÚVZ Vám oznamujeme:
  • Deti z 1.A a z 1.B triedy MŠ nastupujú od 11.3.2021 do domácej 14 – dňovej karantény.
  • Deti zo 4.triedy MŠ nastupujú do domácej 14 – dňovej karantény od 10.3.2021, deti ostávajú doma od 12.3.2021.
Deti už spomenutých tried sú odhlásené zo stravy.
Predpokladaný návrat deti z 1.A a 1.B triedy do materskej školy po 14 dňoch od 11.3.2021.
Predpokladaný návrat deti zo 4.triedy do materskej školy po 14 dňoch od 10.3.2021.
KARANTÉNA sa týka LEN detí z triedy, NIE rodinných príslušníkov!!!
Celá rodina by bola v karanténe vtedy, ak by jeden z členov rodiny bol pozitívny na COVID – 19!!!
Rozhodnutie RÚVZ si môžete prečítať v prílohe nižšie:
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ.